Překladatelský piknik 2024

V předvečer zahájení veletrhu Svět knihy Praha, ve středu 22. května v 17 hodin, se už popáté sejdou překladatelé, redaktoři a možná i čtenáři na překladatelském pikniku. Máme zamluvená místa na grilovišti mezi Výstavištěm a Stromovkou, poblíž dětského hřiště. Občerstvení s sebou a nezapomeňte, že opět bude k dispozici knihodeka pro výměnu vašich skvostů. Těšíme …

Číst více

Reagujeme otevřeným dopisem na výroky v pořadu Akcent

Společně s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů reagujeme v otevřeném dopisu na výroky předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky a ředitele Světa knihy Radovana Auera v pořadu Akcent na ČRo Vltava odvysílaném 3. 1. 2024. Znění dopisu: Reakce profesních překladatelských organizací na výroky předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů a ředitele Světa knihy v pořadu Akcent na ČRo Vltava Vážený pane Vopěnko, vážený …

Číst více

Vše dobré do roku 2024

Stále otřeseni z událostí v závěru letošního roku přejeme do toho nového všem jen to nejlepší. Ať je to rok naděje a dobrých zpráv a ať je pro všechny překladatelky i překladatele úspěšný v profesním i soukromém životě.

Třetí kulatý stůl překladatelů s nakladateli: AI v literárním překladu

9. listopadu se v Praze z iniciativy Překladatelů Severu konal třetí kulatý stůl překladatelů s nakladateli, kterého se zúčastnili zástupci a zástupkyně předních českých nakladatelských domů a také překladatelských organizací Překladatelé Severu, Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů. O tom, co jsou a proč vznikly kulaté stoly, si můžete přečíst tady. Tématem setkání tentokrát …

Číst více

Kulturní a kreativní federace se ustavuje

Zveme Vás na ustavující schůzi Kulturní a kreativní federace, která se uskuteční 3. listopadu 2023 od 16:00 v GHMP v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1. Spolek Překladatelé Severu bude jedním ze zakládajících členů zastřešující platformy, která si klade za cíl posílit hlas kulturních profesionálů. Vyjednávání s různými aktéry i ministerstvy odhalilo …

Číst více

Výstava: Pomoc ze severu

Prostřednictvím organizace Post Bellum zveme na výstavu s podtitulem Československý disent a skandinávští dobrovolníci 1968–1989, která je věnována silné vlně švédské, norské a dánské pomoci československým disidentům po zveřejnění Charty 77. Vernisáž se koná v úterý 26. září od 17.30 hod. před budovu Rudolfina, zúčastní se jí řada hostů a pamětníků. Výstava potrvá do 22. října.

Manifestace za Status umělce

V poslední době se konečně začíná více mluvit o statusu umělce/umělkyně, který musí ministerstvo kultury do konce roku 2024 implementovat v rámci Národního plánu obnovy. Víte, k čemu je tento status dobrý, co by nám mohl přinést a proč má smysl bojovat za to, aby měl takovou podobu, která skutečně zlepší pracovní podmínky kulturních profesionálů? …

Číst více

Výsledky výzkumu provedeného k tzv. statusu umělce

30. 4. 2023 Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu provedla v druhé polovině roku 2022 výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad k tzv. statusu umělce. Výzkum se snažil zmapovat, jak skutečně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky a překladatelé a překladatelky, a zaměřil se mj. na to, nakolik se (ne)uživí svou …

Číst více

Díl třetí: Komunikace mezi redaktorem a překladatelem aneb Tentokrát tak trochu i o slušném chování

Tolik jest jisto, že u nás, jak na školách, tak ve společnosti velmi málo se dbá úhledné a uhlazené řeči vůbec a společenské zejména, a že způsob našeho mluvení je nejen nedostatečný, ale namnoze i nepěkný, ba nezřídka i urážlivý.  Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Společenský katechismus (Městská knihovna v Praze, 2015) „Když to slovo neznáte, tak si …

Číst více

Díl druhý: Důvěřuj, ale prověřuj aneb O vypečených ptáčcích

Málo který český spisovatel je tak šťasten, aby se mohl věnovati své práci spisovatelské cele a výhradně, valná většina jich má svůj úřad, svoje zaměstnání, které zajišťuje jim a jich rodinám chléb vezdejší. Okolnosti velmi často žádají, aby to, co napíše, ať je to originál, anebo překlad, hned odevzdal tiskárně, není pokdy opravovati rukopis co …

Číst více