Výstava: Pomoc ze severu

Prostřednictvím organizace Post Bellum zveme na výstavu s podtitulem Československý disent a skandinávští dobrovolníci 1968–1989, která je věnována silné vlně švédské, norské a dánské pomoci československým disidentům po zveřejnění Charty 77. Vernisáž se koná v úterý 26. září od 17.30 hod. před budovu Rudolfina, zúčastní se jí řada hostů a pamětníků. Výstava potrvá do 22. října.

Manifestace za Status umělce

V poslední době se konečně začíná více mluvit o statusu umělce/umělkyně, který musí ministerstvo kultury do konce roku 2024 implementovat v rámci Národního plánu obnovy. Víte, k čemu je tento status dobrý, co by nám mohl přinést a proč má smysl bojovat za to, aby měl takovou podobu, která skutečně zlepší pracovní podmínky kulturních profesionálů? …

Číst více

Výsledky výzkumu provedeného k tzv. statusu umělce

30. 4. 2023 Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu provedla v druhé polovině roku 2022 výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad k tzv. statusu umělce. Výzkum se snažil zmapovat, jak skutečně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky a překladatelé a překladatelky, a zaměřil se mj. na to, nakolik se (ne)uživí svou …

Číst více

Díl třetí: Komunikace mezi redaktorem a překladatelem aneb Tentokrát tak trochu i o slušném chování

Tolik jest jisto, že u nás, jak na školách, tak ve společnosti velmi málo se dbá úhledné a uhlazené řeči vůbec a společenské zejména, a že způsob našeho mluvení je nejen nedostatečný, ale namnoze i nepěkný, ba nezřídka i urážlivý.  Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Společenský katechismus (Městská knihovna v Praze, 2015) „Když to slovo neznáte, tak si …

Číst více

Díl druhý: Důvěřuj, ale prověřuj aneb O vypečených ptáčcích

Málo který český spisovatel je tak šťasten, aby se mohl věnovati své práci spisovatelské cele a výhradně, valná většina jich má svůj úřad, svoje zaměstnání, které zajišťuje jim a jich rodinám chléb vezdejší. Okolnosti velmi často žádají, aby to, co napíše, ať je to originál, anebo překlad, hned odevzdal tiskárně, není pokdy opravovati rukopis co …

Číst více

Překladatelský checklist

aneb výstupní kontrola před odevzdáním každého překladu: Daniela Mrázová pro vás přehledně sepsala, na co nezapomenout, než odevzdáte překlad do nakladatelství.

Na překladu záleží

„Spisovatelé tvoří národní literatury, překladatelé tvoří literaturu světovou. Bez překladatelů bychom my spisovatelé nebyli nic. Byli bychom odsouzení žít zamčení ve svém jazyce.“ José Saramago, přeložila Lada Weissová Tiskovou zprávu ke kampani #NaPrekladuZalezi si můžete také stáhnout a přečíst zde. EN: Please download and read our Press Release about the Campaign here. Poslední roky se …

Číst více

Rozumíme si? aneb historicky první kulaté stoly překladatelů s nakladateli

„Protože věříme, že upřímný a otevřený dialog je základem jakékoli funkční spolupráce, rádi bychom s Vámi probrali, co Vás i nás na spolupráci překladatelů s nakladateli těší a na čem lze stavět, a kde jsou naopak určité rezervy, co by se dalo zlepšit. Domníváme se, že jak pro Vás nakladatele, tak pro nás překladatele bude …

Číst více