Archiv aktualit

19. 11. 2020

V H7O si můžete přečíst článek shrnující letošní situaci na knižním trhu: Knihy a jejich překladatelé v pandemickém roce 2020.

4. 11. 2020

Finanční správa dnes začala přijímat žádosti o kompenzační bonus v souvislosti s novými vládními opatřeními. Týká se osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých společností s ručením omezeným i osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo činnosti, kteří jsou zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Bonus se dělí na dvě bonusová období a lze žádat o obě najednou (tedy i dopředu). Podrobnosti naleznete na stránkách Finanční správy.

27. 10. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády rozhodlo o pokračování Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ. Výzva bude vyhlášena začátkem listopadu na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc. Výzva je určena pro OSVČ na hlavní činnost, které se starají o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let a závislé osoby alespoň ve stupni I. Výše dotace na jeden den činí 400 Kč. Nebude vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení. Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí.

4. 9. 2020

Upozorňujeme, že možnost odpuštění záloh platila do konce srpna. Od září mají tedy OSVČ opět povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Bližší podrobnosti najdete např. zde.


1. 7. 2020

Chcete-li si připomenout nebo se podívat, co jsme ve spolku uskutečnili v minulém roce, přečtěte si výroční zprávu


Užitečné informace v době koronavirové

Zde budeme shromažďovat informace, které snad pomohou zorientovat se v houšti vládních nařízení, otevřených dopisů a proměnlivé situaci v knižní branži.

Informace pouze pro členy spolku najdete zde (chráněné heslem).

15. 6. 2020

Zpracovali jsme výsledky dotazníkového šetření, v němž jsme se literárních překladatelů ptali na dopady koronavirové krize na jejich práci. První informace, které z dotazníku vyplynuly, uveřejnil dnes v aktuálním vydání ekonomický týdeník Hrot v podobě rozhovoru s naší předsedkyní Katkou Krištůfkovou. Níže si můžete přečíst tiskovou zprávu, kterou jsme rozeslali svým členům, nakladatelům i médiím. A zde najdete odkaz na úplné výsledky průzkumu. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli nám nasbírat potřebná data!

TISKOVÁ ZPRÁVA

Literární překladatelé versus Covid-19

Čtete rádi zahraniční literaturu? Napadlo vás někdy, že ji s velkou pravděpodobností překládala matka malých dětí, která se překládáním neuživí a po odeznění koronavirové krize na tom bude ještě hůř? I tak by se lakonicky daly shrnout výsledky průzkumu, který mezi literárními překladateli v květnu 2020 provedla oborová organizace Překladatelé Severu.

Zadavatelé průzkumu s ohledem na hrozící a v médiích často propíraný propad knižního trhu chtěli zjistit, jaké důsledky budou mít restrikce spojené s koronavirovou pandemií na už tak prekérní situaci dlouhodobě špatně placených literárních překladatelů. Ti se i před vypuknutím krize museli vypořádávat s nevýhodnými smlouvami ze strany nakladatelů, nízkými honoráři za překlady a splatností často navázanou na vydání díla, kdy tudíž mezi odvedenou prací a získanou odměnou nastává mnohaměsíční až roční prodleva. Ekonomická nestabilita profese je patrně důvodem, proč více než tři čtvrtiny ze 155 dotazovaných respondentů uvedly, že literární překlady pro ně nejsou výlučným zdrojem příjmů. Čím tedy literární překladatelé dotují svoji uměleckou činnost? Jejich dalšími způsoby obživy, jak objasnilo dotazníkové šetření, jsou zejména komerční překlady, redakce a korektury, výuka jazyků, soudní překlady či publicistika.

Možná to je důvod, proč je literární překlad v českých podmínkách téměř výlučně ženskou doménou – ženy tvořily tři čtvrtiny respondentů průzkumu, jímž zadavatelé oslovili širokou odbornou veřejnost: téměř každý druhý (46 %) literární překladatel je žena ve věku 31–45 let. Nepřekvapivě celé tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že jejich pracovní nasazení výrazně snížilo uzavření škol a školek.

Škrty v nakladatelstvích, zpožděné vydání titulů, pozastavené platby a odsouvání nových projektů, které byly průvodním jevem krize knižního trhu v důsledku koronavirové epidemie, se na situaci literárních překladatelů budou negativně projevovat i v blízké budoucnosti. Každý druhý respondent se musel vypořádat s posunem vydání plánovaného titulu, a tudíž v mnoha ohledech i s výplatou honoráře. V průměru se překladatelům oddálila výplata částky ve výši 43 000 Kč, někteří ovšem museli dočasně oželet honorář až ve výši 100 000 Kč.

Otázka je, jak za podmínek, které byly na hranici snesitelnosti už před krizí, budou moci literární překladatelé ve své práci dále pokračovat. Téměř každý čtvrtý (22 %) v období března a dubna 2020 přišel minimálně o jeden titul k překládání. Každý šestý (15 %) má v důsledku snižování produkce nakladatelství a oddalování uzavřených smluv velké obavy z výpadku příjmů v budoucnosti. Nezbývá než doufat, že až se knižní trh z následků krize otřepe, ještě bude mít kdo knihy překládat. Zejména s ohledem na fakt, že třetina domácností literárních překladatelů nemá pro pokrytí výpadků v příjmech větší finanční rezervu než na dobu jen jednoho až tří měsíců.

Tisková zpráva ke stažení zde.


9. 6. 2020

8/6 měšec.cz: Informace k „Pětadvacítce“. Kompenzace pro OSVČ = kontrola? Interní šeptanda nyní říká, že ne

Vývoj v knižní branži:

5/6 Půlnoční noviny: Páteční přehled zpráv z knižní branže

1. 6. 2020

Vývoj v knižní branži:

1/6 H7O: Loď s nejistým kurzem zaplnily knihy – zpráva o Bookfestu

30. 5. 2020

Vývoj v knižní branži:

29/5 Půlnoční noviny: Páteční přehled zpráv z knižní branže

25. 5. 2020

Vývoj v knižní branži:

25/5 iDnes: Nákup knih přes e-shopy stoupl, knihkupci kvůli viru i tak bojují o přežití

24. 5. 2020

Do dnešního dne si literární překladatelé žijící v České republice mohou u Českého literárního centra požádat o stipendium. Bližší informace a podmínky najdete zde.

Ve dnech 30. a 31. 5. 2020 se koná BOOKFEST – Festival malých nakladatelů. Pořádají Cech malých nakladatelů a Avoid Floating Gallery. Podrobnosti se dočtete zde.

Objevily se další dotazníky vztahující se k naší práci. Jeden z nich vytvořil CEATL a nese název Průzkum pracovních podmínek literárních překladatelů: „V rámci CEATLu probíhá průzkum pracovních podmínek literárních překladatelů v jednotlivých zemích Evropy. Ankety se mohou zúčastnit mohou i ti překladatelé, kteří se literárním překladem neživí na plný úvazek. Vyplnění kolonek trvá maximálně 15 minut, anketa je anonymní a formulář je k dispozici i v českém jazyce. Pro získání relevantních údajů je třeba co nejvyšší účasti, proto vás prosíme o vyplnění. CEATL bude moci na základě získaných informací propagovat naše zájmy v rámci EU a v neposlední řadě bude moci porovnat postavení literárních překladatelů v jednotlivých evropských zemích. Formulář naleznete zde. Děkujeme. Prosíme vyplnit do 10. července.“ Dotazník je k dispozici v různých jazycích včetně češtiny.

Systematicky mapuje dopady koronavirové krize na kulturní sektor také IDU. Veškeré informace týkající se šetření organizovaných IDU a jejich výsledků naleznete zde. K dotazníku týkajícímu se literatury IDU uvádí: „21. 5. 2020 byl na základě poptávky spuštěn dotazník pro oblast literatury. Dotazník byl zpracován týmem IDU s pomocí zástupců literární scény a je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v souvislosti s COVID-19. V případě literatury se bude jednat o jednorázový sběr s tím, že na základě odezvy a vývoje situace bude možné dotazník zopakovat v druhé polovině letošního roku. Dotazník má tři varianty, je určen jak pro jednotlivce, tak i komerční a neziskové organizace. Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás zaujmou či na něž znáte odpověď, a samozřejmě povinných polí, označených *, kterých je jen několik.“  Tento dotazník si můžete rozkliknout zdeTermín pro vyplnění je 22. 6. 2020 do 24.00 h.

Vývoj v knižní branži:

23/5 H7O: Prodáváme knihy, které sami čteme
22/5 Půlnoční noviny: Páteční přehled zpráv z knižní branže15/5 Aktuálně: Luxor zachránili majitelé, malým knihkupcům hrozí krach. Trh se zmenší o miliardy

19. 5. 2020

Dotazník mapující dopad koronavirové krize na literární překladatele byl uzavřen a sběr dat ukončen. Jakmile data vyhodnotíme, s výsledky vás seznámíme zde, prostřednictvím FB i dalších kanálů.

Vývoj v knižní branži:

18/5 Aktuálně: Podat knihkupcům pomocnou ruku
16/5 H7O: Nakladatelství s názorem
15/5 Půlnoční noviny: Páteční přehled zpráv z knižní branže

15. 5. 2020

Prodloužili jsme termín pro vyplnění dotazníku mapujícího ekonomické dopady současné situace na literární překladatele. Pokud jste dotazník ještě nevyplnili, klikněte zde. Děkujeme za spolupráci.

7. 5. 2020

Od dnešního dne je možné žádat o kompenzační bonus za druhé období, tedy od 1. 5. do 8. 6. 2020. Pokud máte nárok na bonus i za první období, tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020 a ještě jste si nepožádali, můžete podat obě žádosti najednou. Informace, jak žádost vyplnit, včetně formuláře naleznete zde. Žádost je možné vyplnit také v nové webové aplikaci.

Od 6. 5. 2020 mohou také OSVČ s dětmi do 13 let žádat o „ošetřovné“ za duben, které vláda zvýšila na 500 Kč/den. Podrobné informace i formulář najdete zde.

Zde také najdete výzvu pro nakladatele na podporu literárních překladů v roce 2020, na kterou můžete případně svého nakladatele upozornit.

V akčním týmu Překladatelé proti koronaviru jsme vytvořili dotazník, jehož cílem je zmapovat ekonomické dopady současné situace na literární překladatele. Prosíme literární překladatele o jeho vyplnění – nejpozději do pátku 15. 5. Dotazník je zcela anonymní. Výsledky šetření uveřejníme na našem webu i prostřednictvím dalších informačních kanálů.

Vývoj v knižní branži:

7/5 H7O: Nejmenší přežívá

2. 5. 2020

Příjem žádostí o „ošetřovné“ pro OSVČ za březen 2020 – Výzva I – byl ukončen. Výzvu II uveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v týdnu od 4. 5. 2020 a žádosti bude možné podávat od 11. 5. 2020, kdy bude také zveřejněn příslušný formulář. Více informací zde.

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2020 další dotační program na podporu vydávání knih. Termín podání žádostí je 18. 5. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Pro rozptýlení v karanténě nabízí Aerovod filmovou novinku Překladatelé. Devět překladatelů se nechá zavřít do luxusně vybaveného bunkru, aby zde pracovali na cizojazyčných verzích přísně tajného rukopisu. Skvělá zakázka se ale brzy stává noční můrou. Na internet unikne prvních deset stránek očekávaného bestselleru a neznámý vyděrač vyhrožuje zveřejněním dalších kapitol. V bunkru roste napětí a čím dál zoufalejší vydavatel je ochoten udělat cokoliv, aby zrádce odhalil. Skvěle obsazený thriller plný zvratů evokuje záhady Agathy Christie v moderním kabátu. Více o možnostech zhlédnutí filmu zde.

Vývoj v knižní branži:

1/5 A2 Jiří G. Růžička: Knižní trh v karanténě

30. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

30/4 H7O, komentář ke grantové politice MK ČR: Chcete projekty spíchnuté horkou jehlou?

29. 4. 2020

Senátoři chtějí pro druhé bonusové období v rámci programu Pětadvacítka pro OSVČ zvýšit částku za květen na 700 Kč denně, na červen na 900 Kč denně. Navrhují také další úpravy. Čtěte například zde.

Vývoj v knižní branži:

29/4 FB Knihex: Knihex píše otevřený dopis ministrovi kultury týkající se grantové politiky

25. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

25/4 novinky.cz: Řada velkých knihoven v pondělí otevřít nestihne

24. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

24/4 novinky.cz: Příležitost k proměně. Barbora Baronová o knižním trhu za koronakrize
24/4 mlp.cz: Městská knihovna v Praze se připravuje na otevření od pondělí 4. 5. 2020
23/4 Ravt: Naši čtenáři nás podpořili. Rozhovor se zástupkyněmi platformy Knihex: Karolinou Voňkovou, Veronikou Benešovou Hudečkovou a Annou Štičkovou
23/4 Ravt: Vrátit se do jakéhosi rajského stavu. Rozhovor s Danielem Podhradským o Cechu nakladatelů
23/4 Ravt: Olga Stehlíková: Jak křehký je český knižní trh? (místo editorialu)
22/4 mediaguru.cz: Knihkupectví zkouší v době pandemie nové formáty

23. 4. 2020

Vláda schválila prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ, jejichž podnikání bylo výrazně omezeno nebo zastaveno v důsledku protipandemických opatření. V druhém kolem bude možné o bonus žádat za období od 1. května do 8. června.  Maximální výše bonusu pro bude činit 19 500 Kč a bude potřeba předložit nové čestné prohlášení. Více zde nebo na stránkách MF ČR.

21. 4. 2020

Nejste si jistí, jak je to s odpuštěním záloh na sociální a zdravotní pojištění za březen až září 2020? Upřesnění najdete zde. Protože si někteří naši členové nejsou jistí tím, jestli mohou oprávněně požádat o vyplacení kompenzačního bonusu, posíláme dopis ministerstvu financí s žádostí o upřesnění konkrétních situací. O odpovědi Vás budeme informovat. Prozatím si na stránkách MF ČR můžete přečíst často kladené dotazy.

Vývoj v knižní branži:

21/4 Blog.Aktuálně.cz: Nakladatelé, knihkupci ‒ kdo, jakou a proč potřebuje podporu

20. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

20/4 Aktuálně.cz: Zaorálek dá literatuře 20 milionů
20/4 H7O: Přístav plný knih

17. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

17/4 KST ČR: Odpověď ministryně Schillerové na dopis zaslaný platformou Covid (JTP a další)
17/4 Seznam Zaorálek: Jen buran vyzývá k rezignaci, protože nedostal peníze

15. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

15/4 idnes: Čtenáři pomáhají
15/4 H7O: O plánovém e-katalogu Knihexu

14. 4. 2020

Vývoj v knižní branži:

14/4 Aktuálně.cz Reiner: Krize knižního trhu více zevnitř
14/4 MK ČR Zaorálek: S křiklouny jednat nebudu
14/4 Aktuálně.cz: Zaorálkův záchranný balíček pro kulturu: kdo byl nezávislý na státu, toho potrestáme
11/4 Barbora Baronová (FB): Pár poznámek k podpoře nezávislých nakladatelů

11. 4. 2020

Dne 10. 4. 2020 vznikl Akční tým (nejen) literárních překladatelů, jehož členy jsou Kateřina Krištůfková a Michal Švec za Překladatele Severu, Tereza Semotamová za Obec překladatelů, Amalaine Diabová za JTP, Alžběta Lexová za Tváře překladu a překladatelky Dagmar Heeg, Michaela Škultéty a Michala Marková. Úkolem týmu bude shromažďovat důležité informace k současné situaci, sbírat data o dopadech krize na naši branži a přicházet s nápady na možná zlepšení.

Vývoj v knižní branži:

9. 4. 2020

Od dnešního dne, tj. 9. 4. 2020 do 30. 6. 2020 mohou OSVČ podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč. Žádost najdete zde

Do 30. 4. 2020 mohou OSVČ pečující o dítě do 13 let podávat žádost o ošetřovné. Ošetřovné činí 424 Kč za každý den včetně sobot a nedělí. Žádost najdete zde

Vývoj v knižní branži:

7. 4. 2020

Aktuálně iniciujeme vznik pracovní skupiny literárních překladatelů, která bude současnou situaci bedlivě sledovat, zjišťovat aktuální i dlouhodobý dopad na naši profesi a hájit naše zájmy.

AKTUALITY K SITUACI NA KNIŽNÍM TRHU

ÚLEVY PRO OSVČ

  • Přehled pro pracovníky v kultuře (zaměstnance i OSVČ) vydalo 6. 4. MK ČR, odkaz zde.
  • Od března do srpna 2020 nemusí OSVČ platit minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění. Pokud platí vyšší než minimální, odečtou si z platby zdravotního 2352 Kč a z důchodového 2544 Kč a platí jen rozdíl. Úlevy se týkají i vedlejší OSVČ.
  • Informace k ošetřovnému pro OSVČ s dětmi do 12,99 let zde, upřesnění z JTP zde
  • Sněmovna schválila vládou navržený program Pětadvacítka, tj. jednorázový příspěvek pro OSVČ ve výši 25 000 Kč. Žádat se bude moci nejpozději od 15. dubna, ale pozor JEN do 30. června, jinak nárok zaniká. Aktuální informace a podmínky zde.
  • Pokud byste potřebovali s čímkoli poradit, neváhejte se na výbor spolku obrátit. Snažíme se udržovat si přehled a mít vždy aktuální informace, případně rádi jménem organizace vzneseme dotaz na příslušných místech.

Otevřený dopis nakladatelům

6. listopadu 2019 rozeslali Překladatelé Severu spolu s Obcí překladatelů a facebookovou skupinou Tváře překladu všem nakladatelům vydávajícím překladovou literaturu otevřený dopis, ve kterém vyzývají k přehlednějšímu a důslednějšímu uvádění překladatelů při veškeré publikační činnosti. Jeho plné znění je k nahlédnutí zde.