Zprávy z proběhlých akcí / Reports from seminars and workshops

Překlady do angličtiny: Sean Mark