Překladatelský checklist

aneb výstupní kontrola před odevzdáním každého překladu: Daniela Mrázová pro vás přehledně sepsala, na co nezapomenout, než odevzdáte překlad do nakladatelství. Verzi ke stažení najdete pod tabulkou.

To hlavníYES / NO?
Znám ediční pokyny nakladatelství a řídil/a jsem se jimi při překladu? 
Projel/a jsem celý text s originálem a nic mi nechybí?
Zbyla mi někde nedořešená místa, na která jsem se ještě chtěl/a podívat? A pokud si s něčím opravdu nevím rady, označil/a jsem to redaktorovi a požádal/a ho o pomoc?
Mám dohledaná všechna fakta?
Mám správně dohledané citace a vzadu ediční poznámku s přesným bibliografickým údajem?
Formální náležitosti
Sedí odstavce s originálem?
Sedí mi názvy a číslování kapitol?
Mám věnování, poděkování, ediční poznámku, rejstřík apod. (jsou-li aktuální)?
Zkontroloval/a jsem si dvojité mezery, nadbytečné tabulátory, ruční zalomení řádků?
Mám správně vyznačené komentáře pro redaktora/sazeče?
Pravopis
Mám zapnutou kontrolu pravopisu, aby mi neutekly překlepy?
Kontroloval/a jsem si interpunkci a nenechávám tohle na redaktorovi?
Dodržel/a jsem pravopis dublet podle edičních pokynů nakladatele? (balkon / balkón, diskuse / diskuze…)
Projel/a jsem si stylistické dublety, které mi občas utečou? Případně mám jejich použití odstíněné stylisticky? (brzy-brzo, znovu-znova, také-taky…)
Mám všude stejně spřežky? (načase / na čase, provždy / pro vždy, taktak / tak tak, …) Bývá v edičních pokynech.
Mám všude stejně psané číslovky? Slovem / číslicí. Dvacátá léta 19. století. Bývá v pokynech.

Mám správně psaný spojovník, pomlčku a trojtečku? On je takový cyklista-babetista.V letech 1914–1918 si Norsko zachovalo neutralitu.Ruka – sevřená tak, jako by držela majzlík – se lehce dotkla jeho kůže na krku. Trojtečka je samostatný znak, nepíše se jako tři tečky.
Mám užité správné uvozovky? (typ 99…66, „Ano, mami.“)
Mám v rámci přímé řeči někde vloženou přímou řeč nebo cokoli jiného v uvozovkách? Tedy jednoduché uvozovky typu 9…6? („Teda mami, ty seš fakt ‚poklad‘!“)
Mám u jmen všude stejnou variantu a jednotné skloňování, zvlášť co se týče cizích jmen? (např. v orig. Maria – skloňuju jako Marie, nebo jako žena?)
Stylistika
Mám-li někde hovorové/nespisovné tvary, užívám je konsekventně (s ohledem na postavy)?
Překontroloval/a jsem si, jestli nemám moc časté výskyty modálních sloves a slov jako být, mít, to, ale, ovšem, však, ačkoli, protože, prostě, možná, třeba, nicméně, pak, začít.
Mám kurzívu jen tam, kde je nezbytně nutná?

Seznam si libovolně doplňujte podle potřeb konkrétní knihy nebo zadání nakladatele.

Překladatelský checklist ke stažení (pdf)