Členství

Řádným členem spolku se může stát každý, kdo je autorem alespoň dvou zveřejněných literárních překladů ze severských jazyků do češtiny. Překladatelé, kteří tuto podmínku zatím nesplňují, nebo zájemci o překlad, se mohou stát čekateli.

Co vám přinese členství ve spolku?

  • možnost přednostně se účastnit vzdělávacích akcí (nejméně dvě velké akce ročně)
  • networking (společenské akce, setkávání a výměna zkušeností)
  • burza práce
  • možnost konzultace (mentoring)
  • kontakt pro nakladatelství (zviditelnění)
  • přístup do členské sekce (hesláře, kontakty)

Přihláška

Přihlášky prosím posílejte poštou nebo naskenované e-mailem.

Členský příspěvek

Členský příspěvek pro rok 2022 odhlasovala valná hromada ve výši:

1000 Kč řádný člen, 200 Kč čekatel.