Členství

Řádným členem spolku se může stát každý, kdo je autorem alespoň dvou větších zveřejněných literárních překladů ze severských jazyků do češtiny (kniha, rozsáhlejší povídka, divadelní hra apod.). Překladatelé, kteří tuto podmínku zatím nesplňují, nebo zájemci o překlad se mohou stát čekateli.

Co vám přinese členství ve spolku?

  • možnost přednostně se účastnit vzdělávacích akcí (nejméně dvě velké akce ročně)
  • networking (společenské akce, setkávání a výměna zkušeností)
  • burza práce
  • možnost konzultace (mentoring)
  • kontakt pro nakladatelství (zviditelnění)
  • přístup do členské sekce (hesláře, kontakty)

Přihláška

Přihlášky prosím posílejte poštou nebo naskenované e-mailem.

Členský příspěvek

Členský příspěvek pro rok 2023 odhlasovala valná hromada ve výši:

1500 Kč řádný člen, přičemž pro členy, kteří příspěvek uhradí do 31. 3. 2023 včetně, činí příspěvek 1000 Kč, částku 1000 Kč rovněž platí noví členové spolku přijatí v daném kalendářním roce.

Pro čekatele je výše příspěvku stanovena na 200 Kč.