Akce

Nadcházející akce

21. 3. 2020 UPDATE: Kurzy Digitální technologie v překladatelské praxi byly prozatím zrušeny, všem účastníkům, kteří již zaplatili, byl poplatek vrácen na účet, z kterého kurz hradili. Náhradní termíny vypíšeme, jakmile to bude možné. Workshop Jednou se to z ruky dát musí je zatím předběžně přesunut na podzim, o termínu budeme také včas informovat. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme.

12. 3. 2020 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na 30 dní se vypsané kurzy Digitální technologie v překladatelské praxi Praha a Olomouc a workshop redakční práce Jednou se to z ruky dát musí nebudou konat v daných termínech. Situaci řešíme, o dalším postupu Vás budeme informovat na webových stránkách, FB a přihlášené účastníky i e-mailem. Děkujeme za pochopení.

 

Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi (opakování)

Čas a místo konání: sobota 28. března 2020 od 9 do 18 hodin, K-centrum, místnost č. 16, Senovážné náměstí 23, Praha 

Přednášející: překladatelé Dagmar Heeg, Miroslav Pošta a Lucie Lukešová

Pořadatelé: Dagmar Heeg, Překladatelé Severu, Jednota tlumočníků a překladatelů, TranslatoBlog, Tváře překladu

Cíl kurzu: Překladatelům, kteří chtějí digitální technologie zahrnout do své překladatelské praxe, poskytneme jasné a přehledné informace o tom, jaké nástroje existují, co od nich mohou očekávat a kolik který stojí. Kolegům, kteří k technologiím nemají příliš vřelý vztah, pomůžeme zbavit se mýtů, předsudků a mylných představ a ujasnit si, zda by pro ně mohl být některý z nástrojů užitečný a zda se jim případná (v některých případech poměrně vysoká) finanční investice vrátí. Překladatelé, kteří již s některými technologiemi občas pracují, si mohou během kurzu své znalosti prohloubit. Upozorňujeme, že některé nástroje, o nichž se bude mluvit, zvláště freewarové, jsou určené pouze pro Windows a nejsou kompatibilní s Macem a Linuxem.

Forma kurzu: Přednáškové bloky vysvětlující základní pojmy a užitečné funkce prezentovaných nástrojů a následné názorné ukázky formou tutoriálu. Kurz je zaměřen na praktické potřeby v každodenní překladatelské praxi a vzhledem k informačně nabitému programu NENÍ interaktivní (interaktivní navazující kurzy jsou plánovány).

Program:

1. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Počítačem podporovaný překlad (CAT) a jeho funkce
Obsah: názorná ukázka použití nástroje SDL Trados Studio 2019 při repetitivním (komerčním) a nerepetitivním (literárním) překladu.

2. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Alignment, terminologická databáze, našeptávání a strojový překlad
Obsah: Vysvětlení pojmů CAT, TM (translation memory), MT (machine translation), ukázka alignmentu, užití terminologické databanky a našeptávání, představení nástrojů, které jsou na trhu dostupné, a jejich pořizovacích cen.

3. blok (90 minut, Lucie Lukešová): Český národní korpus
Obsah: Nástroje Českého národního korpusu v každodenním použití při práci překladatele (paralelní korpus InterCorp, databáze překladových ekvivalentů Treq, aplikace Slovo v kostce, aplikace SyD, korpusové rozhraní KonText).

4. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Tvorba vlastního korpusu
Obsah: Tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí zarovnavačů, korpusových manažerů a nástrojů pro prohlížení překladových pamětí

5. blok (60 minut, Dagmar Heeg, Ladislav Daníček): Další užitečné nástroje
Obsah: Diktovací program NovaVoice (MegaWord) a digitální stopky (Toggl a aplikace v Tradosu).

Cena: Kurzovné činí 950 Kč pro Překladatele Severu, členy Jednoty tlumočníků a překladatelů a pro studenty denního studia do 26 let, 1800 Kč pro ostatní účastníky.

Přihlášky:
Hlásit se lze přes digitální formulář nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dagmar.heeg@email.cz

Do 18. března 2020 je možné se z kurzu odhlásit, a to e-mailovou zprávou na adresu dagmar.heeg@email.cz. Při řádném odhlášení do uvedeného data vám bude kurzovné v plné výši vráceno. Po 18. březnu se již odhlásit nelze a kurzovné se nevrací, je však možné, abyste za sebe v případě, že se na kurz nemůžete dostavit, vyslali náhradníka. 

Pokud se nepřihlásí minimálně 15 účastníků, kurz se konat nebude a kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno v plné výši na bankovní účet, ze kterého platbu posílali. Kurzovné vám v plné výši vrátíme i v případě, že bude kurz zrušen ze strany pořadatele.


Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi OLOMOUC

Čas a místo konání: pondělí 6. dubna 2020 od 9 do 18 hodin, Umělecké centrum univerzity Palackého (Konvikt), Univerzitní 3

Přednášející: překladatelé Dagmar Heeg a Miroslav Pošta

Pořadatelé: Dagmar Heeg, Překladatelé Severu, Jednota tlumočníků a překladatelů, TranslatoBlog, Tváře překladu

Cíl kurzu: Překladatelům, kteří chtějí digitální technologie zahrnout do své překladatelské praxe, poskytneme jasné a přehledné informace o tom, jaké nástroje existují, co od nich mohou očekávat a kolik který stojí. Kolegům, kteří k technologiím nemají příliš vřelý vztah, pomůžeme zbavit se mýtů, předsudků a mylných představ a ujasnit si, zda by pro ně mohl být některý z nástrojů užitečný a zda se jim případná (v některých případech poměrně vysoká) finanční investice vrátí. Překladatelé, kteří již s některými technologiemi občas pracují, si mohou během kurzu své znalosti prohloubit. Upozorňujeme, že některé nástroje, o nichž se bude mluvit, zvláště freewarové, jsou určené pouze pro Windows a nejsou kompatibilní s Macem a Linuxem.

Forma kurzu:  Kurz se bude věnovat možnostem uplatnění nejrůznějších digitálních nástrojů při komerčním i literárním překladu. Seznámíte se s překladovým softwarem, jeho paralelním dvojjazyčným prostředím, překladovou pamětí, elektronickými glosáři, zjistíte, jak si vytvořit vlastní překladovou paměť, dále se dozvíte užitečné informace o nástrojích Českého národního korpusu, zmíníme současný stav strojového překladu a na řadu přijde mj. i ukázka diktovacího programu. Všechny nástroje představíme z hlediska překladatelské praxe a dozvíte se také, kde si pořídit jejich demoverze na vyzkoušení a na kolik by vás přišlo zakoupení licencí. Kurzem vás provedou překladatelé Dagmar Heeg (blok o překladovém softwaru a strojovém překladu) a Miroslav Pošta (blok o Českém národním korpusu a blok o práci s vlastním korpusem a vytvoření překladové paměti). 

Program:

1. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Počítačem podporovaný překlad (CAT) a jeho funkce
Obsah: názorná ukázka použití nástroje SDL Trados Studio 2019 při repetitivním (komerčním) a nerepetitivním (literárním) překladu.

2. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Alignment, terminologická databáze, našeptávání a strojový překlad
Obsah: Vysvětlení pojmů CAT, TM (translation memory), MT (machine translation), ukázka alignmentu, užití terminologické databanky a našeptávání, představení nástrojů, které jsou na trhu dostupné, a jejich pořizovacích cen.

3. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Český národní korpus
Obsah: Nástroje Českého národního korpusu v každodenním použití při práci překladatele (paralelní korpus InterCorp, databáze překladových ekvivalentů Treq, aplikace Slovo v kostce, aplikace SyD, korpusové rozhraní KonText).

4. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Tvorba vlastního korpusu
Obsah: Tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí zarovnavačů, korpusových manažerů a nástrojů pro prohlížení překladových pamětí

5. blok (60 minut, Dagmar Heeg, Ladislav Daníček): Další užitečné nástroje
Obsah: Diktovací program NovaVoice (MegaWord) a digitální stopky (Toggl a aplikace v Tradosu).

Cena: Kurzovné činí 1200 Kč pro Překladatele Severu, členy Jednoty tlumočníků a překladatelů a pro studenty denního studia do 26 let, 2000 Kč pro ostatní účastníky. Vyšší cena kurzu než v Praze je dána vyššími náklady (nutnost pronájmu sálu), bude však vyvážena menším počtem účastníků (max. 30), díky čemuž bude více prostoru na dotazy a diskusi.

Přihlášky:
Hlásit se lze přes digitální formulář nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dagmar.heeg@email.cz

Do 18. března 2020 je možné se z kurzu odhlásit, a to e-mailovou zprávou na adresu dagmar.heeg@email.cz. Při řádném odhlášení do uvedeného data vám bude kurzovné v plné výši vráceno. Po 18. březnu se již odhlásit nelze a kurzovné se nevrací, je však možné, abyste za sebe v případě, že se na kurz nemůžete dostavit, vyslali náhradníka. 

Pokud se nepřihlásí minimálně 20 účastníků, kurz se konat nebude a kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno v plné výši na bankovní účet, ze kterého platbu posílali. Kurzovné vám v plné výši vrátíme i v případě, že bude kurz zrušen ze strany pořadatele.


Workshop Jednou se to z ruky dát musí – úvod do redakčního zpracování přeloženého textu (opakování)

pátek 3. dubna 2020, K-centrum, místnost č. 201, Senovážné náměstí 23, Praha

přednášející: Viola Somogyi

Workshop bude zaměřen na praktickou redakční práci s textem.

V úvodu každého bloku zazní nejprve krátký výklad a po zbytek času budou účastníci mít možnost samostatně pracovat s textem zároveň s lektorkou, která je bude upozorňovat na jednotlivé jevy a možnosti úprav (úpravy textu budou promítány na plátno tak, aby je účastníci viděli).

Účast přislíbil pan David Dvořák z nakladatelství Euromedia, který účastníky povede během výkladu o typografických korekturách a předtiskové přípravě.

Program workshopu:

9.00–10.45 

Co je náplní práce redaktora? (redaktor, nebo produktový manažer?)

Výzbroj redaktora (kodifikační příručky, Český národní korpus, práce s dokumentem ve Wordu, práce s originálem)

Redakční práce s textem (nejčastější pochybení v překladových textech, změny na různých úrovních jazyka, intertextualita)

10.45–11.00 

Přestávka

11.00–12.45 

Korektury, typografické korektury, předtisková příprava (korektorské značky, papír vs. pdf, nejběžnější chyby v korektuře, nejběžnější typografická pochybení, práce s textem z pohledu sazeče)

12.45–13.00  

Diskuse

Cena:

200 Kč členové Překladatelů Severu a JTP

1200 Kč ostatní

Kapacita:

20 osob

Workshop je již naplněn. Děkujeme za zájem.


Workshop Jak překládat dětskou literaturu

pátek 29. května 2020

přednášející: Dagmar Hartlová, Jarka Vrbová, Alžběta Štollová

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.


Uplynulé akce

Workshop Digitální technologie v překladatelské praxi

25. ledna 2020 se v prostorách JTP na Senovážném náměstí v Praze za spolupráce Překladatelů Severu, Jednoty tlumočníků a překladatelů a nakladatelství Jazykový koutek uskutečnil workshop o využití digitálních technologií v překladatelské praxi. Vedli ho Dagmar Heeg, Michal Škrabal a Miroslav Pošta, diktovací software NovaVoice přišel představit Ladislav Daníček z firmy NovaSoft. V prvním bloku Dagmar Heeg účastníky seznámila s tím, jaké nástroje existují a jaké funkce nabízejí, jak se ovládají, jakým způsobem se dají využít při repetitivním i nerepetitivním překladu a také kolik stojí. V druhém bloku vysvětlila rozdíl mezi CAT nástroji a strojovým překladem. Ve třetím bloku Michal Škrabal pohovořil o využití Českého národního korpusu v každodenní překladatelské praxi a předvedl konkrétní ukázky. Po něm Miroslav Pošta prezentoval nástroje pro vytvoření a využití vlastních překladatelských korpusů: zarovnavače, korpusové manažery a nástroje pro prohlížení, které jsou na českém trhu dostupné zdarma. Ladislav Daníček předvedl použití diktovacího softwaru a s některými účastníky kurzu se rovnou domluvil na zkušební licenci. Na závěr Dagmar Heeg ukázala, jak fungují digitální stopky Toggl a k čemu je lze využít. Workshop ukázal, že digitálních technologií není třeba se bát a že za určitých okolností mohou být i v literárním překladu užitečnými pomocníky. O workshop byl velký zájem a kapacita se naplnila velmi rychle, doufáme, že pro další zájemce se ho podaří vbrzku zopakovat.

Třetí pražský štamtiš

12. 1. 2020 se v baru Kasáren Karlín uskutečnil po první letošní schůzi výboru také třetí pražský štamtiš. Sešli jsme se v počtu 14 překladatelů a jeden pes. Tradičně proběhlo kolečko, při kterém jsme si ukázali své nejnovější překlady, a pak následovala volná zábava. Celkem brzy nás vyhnala zima, protože sál nebyl zrovna vytopený. Ale příští štamtiš se uskuteční na jaře, kdy už určitě bude teplo a slunečno!

Schůze výboru s glöggem a perníčky

Dne 11. 12. 2019 proběhla v jurtě kavárny Orient v Kobylisích osmá, předvánoční schůze výboru spojená s neformálním předvánočním posezení s glöggem a perníčky. Shrnuli jsme si uplynulý rok a rozdělili si úkoly a naplánovali akce na ten příští.

Překladatelský seminář pro švédštináře

V úterý 3. 12. 2019 se na rezidenci švédského velvyslanectví konal překladatelský seminář pro švédštináře. Po úvodním slově velvyslankyně Viktorie Li pohovořila švédská literární kritička a novinářka Annina Rabe o nových trendech ve švédské literatuře. Na ni navázal Martin Severýn s tipy na stipendia a pracovní pobyty a s informacemi o nakladatelích. Dopolední blok završil Miroslav Pošta přednáškou na téma jazykového korpusu a jeho praktického využití. V odpoledním bloku proběhla moderovaná debata o současných překladatelských problémech.

Překladatelské čtení Zima

V pondělí 2. 12. 2019 se v Místogalerii na Skleněné louce v Brně uskutečnilo překladatelské čtení Zima, které zorganizovala naše členka Lucie Olešová. Bylo přihlášeno osm příspěvků, z toho dva poetické, poslouchalo a přihlíželo něco přes dvacet hostů. Četly se překlady z norštiny (Eva Dohnálková a Karolína Stehlíková), ze švédštiny (Lucie Olešová a Romana Švachová), z finštiny (Jitka Hanušová), ruštiny (Stáňa Špačková) a angličtiny (Sylva Ficová). Navzdory spíše pochmurnějším tématům proběhlo čtení v příjemné atmosféře. Lucce děkujeme a doufáme, že se z této akce podaří udělat tradici.

Valná hromada spolku

V pátek 15. 11.  2019 od 18 hodin proběhla valná hromada spolku, jíž se zúčastnilo 20 členů (z toho 2 čekatelé). Členové výboru shrnuli činnost spolku i výboru za uplynulý rok, představili nové webové stránky a návrh jejich neveřejné části, předložili zprávu o hospodaření a plán aktivit na rok 2020. Valná hromada schválila výši členských příspěvků a odměnu členům výboru a poté se rozběhla diskuse o připravovaném etickém kodexu. Výbor také přijal podněty členů a návrhy na zlepšení. Všem děkujeme za účast! Z valné hromady byl vyhotoven zápis, který byl spolu s prezentací odeslán všem členům spolku.

Workshop Úvod do redakčního zpracování překladového textu – foto z akce

V pátek 15. 11. 2019 se v Praze konal celodenní intenzivní workshop Úvod do redakčního zpracování překladového textu s dlouholetou redaktorkou a překladatelkou Violou Somogyi. V odpoledním bloku se k ní připojil David Dvořák, technický redaktor z nakladatelství Euromedia, který nás obeznámil s předtiskovou přípravou a průběhem sazby. Účastníci workshopu měli možnost si zkusit zredigovat krátký úryvek a provést jazykovou i typografickou korekturu. Děkujeme všem za účast a Viole Somogyi a Davidu Dvořákovi za pečlivou přípravu.

Představení spolku studentům FF UK

Dne 7. 11. 2019 proběhlo na půdě FF UK setkání se studenty. Zúčastnili se hlavně dánštináři a
švédštináři, dorazila i jedna finštinářka (celkem asi 20 studentů) plus tři vyučující (Lenka Fárová, Helena Březinová a Hana Štěříková). Daniela Mrázová představila spolek a jeho aktivity, informovala o nejnovější iniciativě dopisu nakladatelům a vyzvala studenty k jeho sdílení. 

Druhý brněnský štamtiš

3. 10. 2019, 19.00, Brno, kulturní osvěžovna Panksy

Druhého brněnského štamtiše se zúčastnilo celkem 11 členů spolku. Katka Krištůfková na začátek představila nové webové stránky a stručně shrnula, jaké akce nás čekají v nejbližší době. Vyzvala také členy k účasti na valné hromadě, která naváže na listopadový workshop a na které se budou probírat další důležité otázky, jako etický kodex, neveřejná část webu a program na příští rok. Poté následovalo knižní kolečko, během kterého účastníci ukázali ostatním své nejnovější překlady a pohovořili o problémech, s nimiž se museli potýkat. Protože na setkání dorazili i čekatelé, probíraly se i praktické záležitosti, třeba to, jak nejlépe nabízet nakladatelům tituly, které se nám líbí a jejichž vydání bychom chtěli prosadit.

Setkání se studenty v Brně

3. 10. 2019, 18.00, Brno, FF MU

V Brně se uskutečnilo setkání Překladatelů Severu se studenty FF MU, na němž Daniela Mrázová a Kateřina Krištůfková představily spolek a jeho činnost a nastínily, jaké výhody má členství ve spolku přinášet. Daniela také prostřednictvím krátce prezentace přiblížila, co obnáší práce překladatele. Studenti se sešli v překvapivě hojném počtu, zastoupeni byli skandinavisté i baltštináři, nejvíce dorazilo finštinářů. 

Druhý pražský štamtiš

18. 9. 2019, Praha, Café Kampus

Druhý pražský štamtiš v rozlehlém podniku v Náprstkově ulici proběhl ve velmi živém duchu, byť se nás sešlo jen kolem patnácti. Kromě intenzivního neformálního povídání došlo i na plánovaný program: Michal Švec seznámil účastníky s činností výboru v uplynulých měsících, Marie Voslářová a Viola Somogyi informovaly o chystaném workshopu redakční práce, Martin Severýn ukázal, jak vypadá náš nový web, a Daniela Mrázová se pokusila o vedení diskuse o severských (nejen) gastronomických specialitách. Osvědčil se i kolotoč překladů, který si určitě zase rádi zopakujeme. Pár fotografií najdete na našem FB.

Překladatelský piknik + Překladatelské inspirace ze Severu

11. 5. 2019, Praha, výstaviště Holešovice

V sobotu 11. května 2019 se v rámci pražského knižního veletrhu konal překladatelský piknik, který náš spolek uspořádal ve spolupráci s Tvářemi překladu a Obcí překladatelů. Kvůli dešti se odehrál nikoli v trávě, ale na plácku před planetáriem, přesto si ho všichni zúčastnění užili. Fotografie z akce najdete v tomto albu na našem FB. Předtím jsme ještě stihli v rámci profesního fóra představit dobré nápady ze Severu, kterými se lze inspirovat a které by nebylo těžké zavést i u nás.

První pražský štamtiš

11. 4. 2019, Praha, Café Lajka

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se v Café Lajka uskutečnil první pražský štamtiš Překladatelů Severu. Neformální setkání následovalo po schůzi výboru a začalo radostně předáním kytice a gratulací Jarce Vrbové za Magnesii Literu v kategorii překladu. Po úvodním slovu předsedkyně Katky Krištůfkové o dosavadní činnosti spolku předával moderátor večera Michal Švec postupně slovo odvážlivcům, kteří krátce představili své nejnovější překlady a podělili se o nejeden tvrdý oříšek. Fotografie z akce najdete na našem FB.

Seminář pro začínající překladatele

22. 3. 2019, Praha, FF UK

Ve spolupráci se Skandinávským domem připravil spolek Překladatelé Severu celodenní seminář pro začínající překladatele, určený studentům či čerstvým absolventům nordistiky. Seminář byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve Daniela Mrázová představila norský a český knižní trh, nadaci Norla i spolek Překladatelé Severu a poté v rozhovoru s překladatelkami Jarkou Vrbovou a Kateřinou Krištůfkovou přiblížila, jak vzniká kniha a s čím vším musí překladatel při své práci počítat. V odpolední praktické části byli účastníci rozděleni na dvě skupiny (bakalářský a magisterský stupeň) a opět s J. Vrbovou a K. Krištůfkovou pracovali na textech, jejichž překlad si předem doma připravili.

První brněnský štamtiš

14. 2. 2019, Brno, Skøg Urban Hub

Velmi povedeného setkání se zúčastnili Petra Hebedová, Anežka Melounová, Lucie Podhorná, Jan Marek Šík, Romana Švachová, a dokonce i přespolní Eva Lavríková plus několik potenciálních čekatelů, studentů či absolventů nordistiky/baltistiky. Probíraly se zejména různé překladatelské problémy, každý krátce představil jednu svou knížku, která mu právě vyšla nebo brzy vyjde, a vypíchl nějaké překladatelské oříšky. Mluvili jsme třeba o překladu fiktivních toponym, fintách, jak nevyjádřit gramatický rod, jak si poradit s tykáním/vykáním/onkáním v historickém románu nebo co s chybami v originále.