Online workshop: Korpus dnes a denně

Akce proběhne online, účastníci se připojí na základě odkazu (aplikace Zoom), který dostanou e-mailem.

Praktické využití nástrojů Českého národního korpusu pro literární překladatele: Jak sebejistě a rychle využívat možností ČNK v každodenní překladatelské praxi. Jak si dohledat idiom, vhodný kolokát, správnou předložku, nejčastěji používaný přívlastek apod. Jak se v paralelním korpusu dopátrat toho, jak vaši kolegové překládali specifický výraz: policejní nomenklaturu v detektivní sérii apod. Jak najít podklady pro ...

Číst více

350CZK – 800CZK

Workshop: K čemu je ten slovosled? nebo K čemu ten slovosled je? nebo Ten slovosled je k čemu?

K-centrum Senovážné náměstí 22, Praha

K čemu je ten slovosled? nebo K čemu ten slovosled je? nebo Ten slovosled je k čemu? Slovosled je nenápadná, ale o to záludnější proměnná, která dokáže v překladu nadělat velkou paseku. Seminář se na konkrétních příkladech pokusí ukázat, oč lze literární text v překladu slovosledem obohatit, případně znejistit nebo ochudit. V první části semináře stručně zrekapitulujeme obecná pravidla aktuálního ...

Číst více

500CZK – 1200CZK