#NaPrekladuZalezi

„Spisovatelé tvoří národní literatury, překladatelé tvoří literaturu světovou. Bez překladatelů bychom my spisovatelé nebyli nic. Byli bychom odsouzení žít zamčení ve svém jazyce.“

José Saramago, přeložila Lada Weissová

Za každým světovým autorem stojí český překladatel. Bez překladatelů a překladatelek byste si zahraničních knih přečetli sotva pár.

  • Tiskovou zprávu ke kampani #NaPrekladuZalezi si můžete stáhnout a přečíst zde.
  • EN: Please download and read our Press Release about the Campaign here.

Víte, že literární překladatel:

  • je spoluautor díla a překlad podléhá autorskému zákonu
  • je mezikulturní zprostředkovatel, seznamuje nás s kulturou, prostředím, zvyklostmi a reáliemi dané země
  • pro vytvoření překladu potřebuje víc než jen jazykové znalosti
  • dokonale ovládá mateřštinu
  • překládané dílo čte mnohokrát, interpretuje ho na několika úrovních
  • dohledává, ověřuje, konzultuje s odborníky
  • pracuje průměrně za 180 Kč na hodinu*
  • přeloží ročně kolem 500 stran, přesto musí mít obvykle i další práci*

* Podle dotazníkového šetření, do nějž se v říjnu a listopadu 2021 zapojilo 330 překladatelů z více než 30 jazyků

Rádi čtete a hodně vás baví zahraniční literatura? A napadlo vás někdy, že na překladu opravdu záleží? 

Všímejte si kvality překladových knih, zajímejte se o překladatele a v komentářích, recenzích, poznámkách, doporučeních i v instagramových či facebookových postech zmiňujte i je. 

Sledujte ocenění za překladovou literaturu:

A sledujte také anticenu Skřipec udělovanou Obcí překladatelů!

Ať už se v překladech nesetkáváme s pověstným generálem Attorneym místo vrchního státního zástupce, s bulharským parfémem, když je myšlen parfém Bvlgari, či s tričky z banánových republik, která ve skutečnosti nesou značku Banana Republic . Ať nemusíme číst podobné skvosty:

První film, který viděl, byla Snow Whiteová. Dokázal ho odvyprávět od otevření úvěru až po odjezd Snow Whiteové s princem do růžové budoucnosti a nevynechat jedinou podrobnost. (Pat Conroy, Hudba na pláži)

Zdědil statek v Sødlimě. Nechce se věnovat hospodářství, ale je tam přirostlý. Nejde s ním hnout. / Teprve až si na maličké toaletě opláchl z rukou dieselový zápach, chyběly tam papírové kapesníčky a role toaletního papíru se povalovala na zemi, koupil si noviny. (Torkil Damhaug, Slepá skvrna)

Půjdu domů. Postarat se o svou bolest hlavy. (Joy Fielding, Dej mamce pusu)

Od doby, co Becker přestal soutěžit, strávil v pozdních devadesátých letech většinu svého života jako podnikatel ve fúzích a koupích podniků. V čase, který věnoval tenisu, byl spíše televizním učencem. Složitosti jeho soukromého života, které zahrnovaly i otcovství dítěte z jedné noci v londýnské restauraci (…), které ho proslavilo stálými diskuzemi a spekulacemi, ale sotva to byl někdo ze sportovních hybatelů. (Chris Bowers,  Novak Djokovič — sportovní velvyslanec Srbska.)

Kampaň #NaPrekladuZalezi vznikla v rámci projektu Překladatelská posilovna, realizovaného pod oficiálním názvem Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů v rámci programu Kultura, který je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021.