O spolku

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace, která vznikla v roce 2018 a sdružuje překladatele severské literatury do češtiny. Jejím cílem je zlepšení ohodnocení a pracovních podmínek překladatelů, šíření osvěty v oblasti autorských smluv a podpora vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů. Jejím posláním je rovněž umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.

Stockholmská veřejná knihovna
Stockholmská veřejná knihovna / © Jann Lipka

Vedení spolku

Předsedkyní spolku je Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny, a místopředsedou Martin Severýn, překladatel ze švédštiny. Ve volebním období 2023–2024 pracuje výbor ve složení: Marta Bartošková (islandština, norština), Markéta Kliková (dánština), Kateřina Krištůfková (norština), Daniela Mrázová (norština), Martin Severýn (švédština), Viola Somogyi (švédština), Michal Švec (finština), Hana Švolbová (švédština) a Marie Voslářová (švédština).