Překladatelé Severu

  • Překladatelský piknik 2024

    V předvečer zahájení veletrhu Svět knihy Praha, ve středu 22. května v 17 hodin, se už popáté sejdou překladatelé, redaktoři a možná i čtenáři na překladatelském pikniku. Máme zamluvená místa na grilovišti mezi Výstavištěm a Stromovkou, poblíž dětského hřiště. Občerstvení s sebou a nezapomeňte, že opět bude k dispozici knihodeka pro výměnu vašich skvostů. Těšíme…


  • Reagujeme otevřeným dopisem na výroky v pořadu Akcent

    Společně s Obcí překladatelů a Jednotou tlumočníků a překladatelů reagujeme v otevřeném dopisu na výroky předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky a ředitele Světa knihy Radovana Auera v pořadu Akcent na ČRo Vltava odvysílaném 3. 1. 2024. Znění dopisu: Reakce profesních překladatelských organizací na výroky předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů a ředitele Světa knihy v pořadu Akcent na ČRo Vltava Vážený pane Vopěnko, vážený…


  • Můj první překlad

    Příspěvek Dominiky Rýparové Švédštinu jsem si jako studijní obor nevybrala proto, že to byl můj odvěký sen, ale proto, že mi to takhle před maturitou nepřišlo až tak od věci. Koneckonců k Severu mám blízko, ze severu (i když Čech) totiž pocházím, a jak se ví, Skandinávci jsou zvláštní povahy a my z hor jsme, slovy jedné…Kdo jsme?

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace, která vznikla v roce 2018 a sdružuje překladatele severské literatury do češtiny.

Odpočinková četba
Odpočinková četba / © Helena Wahlman

Jejím cílem je zlepšení ohodnocení a pracovních podmínek překladatelů, šíření osvěty v oblasti autorských smluv a podpora vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů. Jejím posláním je rovněž umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.