Překladatelé Severu

  • Souhrnné výsledky rozsáhlého průzkumu

    V dubnu a květnu 2024 jsme spolu s Obcí překladatelů a za podpory Českého literárního centra a Norského velvyslanectví v Praze provedli průzkum, jehož cílem bylo zachytit změnu chování a pracovních podmínek českých literárních překladatelů a překladatelek v souvislosti s prudkým nárůstem inflace a také se zrušením 10% DPH na knihy. Průzkum navázal na podobné…


  • Překladatelé uvažují o změně profese

    Jen malá část literárních překladatelek a překladatelů si měsíčně vydělá mzdu srovnatelnou s průměrnou českou mzdou, a i proto intenzivně uvažují o změně profese. V průběhu dubna a května 2024 uskutečnil spolek Překladatelé Severu ve spolupráci s Obcí překladatelů výzkum nazvaný Mapování smluvních podmínek a výše honorářů českých literárních překladatelů II. První takové šetření provedli…


  • Překladatelský piknik 2024

    V předvečer zahájení veletrhu Svět knihy Praha, ve středu 22. května v 17 hodin, se už popáté sejdou překladatelé, redaktoři a možná i čtenáři na překladatelském pikniku. Máme zamluvená místa na grilovišti mezi Výstavištěm a Stromovkou, poblíž dětského hřiště. Občerstvení s sebou a nezapomeňte, že opět bude k dispozici knihodeka pro výměnu vašich skvostů. Těšíme…Kdo jsme?

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace, která vznikla v roce 2018 a sdružuje překladatele severské literatury do češtiny.

Odpočinková četba
Odpočinková četba / © Helena Wahlman

Jejím cílem je zlepšení ohodnocení a pracovních podmínek překladatelů, šíření osvěty v oblasti autorských smluv a podpora vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů. Jejím posláním je rovněž umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.