Překladatelé Severu

 • Manifestace za Status umělce

  V poslední době se konečně začíná více mluvit o statusu umělce/umělkyně, který musí ministerstvo kultury do konce roku 2024 implementovat v rámci Národního plánu obnovy. Víte, k čemu je tento status dobrý, co by nám mohl přinést a proč má smysl bojovat za to, aby měl takovou podobu, která skutečně zlepší pracovní podmínky kulturních profesionálů? …

  Číst více


 • Výsledky výzkumu provedeného k tzv. statusu umělce

  30. 4. 2023 Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu provedla v druhé polovině roku 2022 výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad k tzv. statusu umělce. Výzkum se snažil zmapovat, jak skutečně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky a překladatelé a překladatelky, a zaměřil se mj. na to, nakolik se (ne)uživí svou …

  Číst více


 • Díl třetí: Komunikace mezi redaktorem a překladatelem aneb Tentokrát tak trochu i o slušném chování

  Tolik jest jisto, že u nás, jak na školách, tak ve společnosti velmi málo se dbá úhledné a uhlazené řeči vůbec a společenské zejména, a že způsob našeho mluvení je nejen nedostatečný, ale namnoze i nepěkný, ba nezřídka i urážlivý.  Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Společenský katechismus (Městská knihovna v Praze, 2015) „Když to slovo neznáte, tak si …

  Číst víceKdo jsme?

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace, která vznikla v roce 2018 a sdružuje překladatele severské literatury do češtiny.

Odpočinková četba
Odpočinková četba / © Helena Wahlman

Jejím cílem je zlepšení ohodnocení a pracovních podmínek překladatelů, šíření osvěty v oblasti autorských smluv a podpora vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů. Jejím posláním je rovněž umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.