Výsledky výzkumu provedeného k tzv. statusu umělce

30. 4. 2023
Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu provedla v druhé polovině roku 2022 výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad k tzv. statusu umělce. Výzkum se snažil zmapovat, jak skutečně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky a překladatelé a překladatelky, a zaměřil se mj. na to, nakolik se (ne)uživí svou profesí, zda se jí mohou věnovat plně či zda mají čas na sebevzdělávání. Chcete-li se dozvědět, jak si jako překladatelé stojíme, přečtěte si vybrané výsledky i závěrečnou zprávu.