Vše dobré do roku 2024

Stále otřeseni z událostí v závěru letošního roku přejeme do toho nového všem jen to nejlepší. Ať je to rok naděje a dobrých zpráv a ať je pro všechny překladatelky i překladatele úspěšný v profesním i soukromém životě.