Kulturní a kreativní federace se ustavuje

Zveme Vás na ustavující schůzi Kulturní a kreativní federace, která se uskuteční 3. listopadu 2023 od 16:00 v GHMP v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1. Spolek Překladatelé Severu bude jedním ze zakládajících členů zastřešující platformy, která si klade za cíl posílit hlas kulturních profesionálů. Vyjednávání s různými aktéry i ministerstvy odhalilo zásadní nedostatek kulturní sféry: vyjadřuje své požadavky nejednotně, roztříštěně a často bez souvislostí. Kulturní a kreativní federace by měla sjednotit různé profesní asociace, aby mohly formulovat společná stanoviska.

Pozvánka na ustavující schůzi KKF