Překladatelská posilovna: Právní minimum pro literární překladatele

Srdečně zveme na první workshop konaný v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, který je realizován v rámci programu Kultura spolufinancovaném z Fondů EHP 2014–2021. Více informací včetně odkazu na přihlášku najdete zde. Jak vypadá férová licenční smlouva s nakladatelstvím? Na které body je třeba dát si zvláštní pozor? Za jakých …

Číst více

Vyplňte dotazník!

Spolek Překladatelé Severu vytvořil dotazník, jehož účelem je zmapovat aktuální podmínky práce českých literárních překladatelů – praxi zadávání překladů, uzavírání licenčních smluv, formulování smluvních podmínek a stanovování honorářů. Prosíme vás o jeho vyplnění; dotazník je anonymní a vyplnění vám zabere asi 15–20 minut. Výstupy z něj budou zveřejněny zde na stránkách spolku a vytvoří podklady pro další fáze projektu. Za vyplnění do 31.10. 2021 předem velice děkujeme!Odkaz …

Číst více

Představení projektu v Hostu

Projekt Překladatelská posilovna jsme představili na včerejším setkání překladatelů a redaktorů nakladatelství Host. Členka výboru Daniela Mrázová tak s aktivitami i se zamýšlenými výstupy seznámila přímo cílovou skupinu projektu. Yesterday we introduced the project focused on strengthening translators‘ capacities at the meeting of translators and editors of the Host Publishing House. The project activities and intended outcomes …

Číst více