Proběhl seminář Právní minimum pro překladatele / The Legal Minimum for Translators took place

V pondělí 1. 11. jsme se v rámci projektu Překladatelská posilovna sešli na workshopu právního minima pro překladatele. Rudolf Leška nás provedl nástrahami licenčních ustanovení, vysvětlil nám možnosti různých řešení zapeklitých právních kliček a přidal i informace k postavení překladatelů v daňovém systému. Během výkladu se živě diskutovalo o problémech teoretických i velmi reálných. „Považuju se v právních otázkách za celkem informovanou osobu, a přesto to i pro mě bylo velmi přínosné.“ I taková je zpětná vazba k tomuto workshopu. Fotografie z workshopu si můžete prohlédnout zde.

Celou zprávu Hany Švolbové z workshopu si můžete přečíst zde.

On Monday, November 1, we met for a workshop on the legal minimum for translators as a part of our project focused on strengthening translators‘ capacities. Rudolf Leška guided us through the pitfalls of licensing arrangements, explained how to deal with tricky legal loopholes and added information on the status of translators in the tax system. During the explanation, we keenly discussed both theoretical and very practical problems. „I consider myself to be a fairly informed person on legal issues, and yet I found the workshop very useful as well.“ Comments like this one were part of the feedback on this workshop. See some pictures from the workshop here.

Read the whole report from the workshop written by Hana Švolbová and translated by Sean Mark here.

Projekt Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. / The project Capacity development of Czech literary translators´ organizations is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture.