Otevřený dopis tlumočníků a překladatelů k aktuální situaci

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu vzrostla v ČR rapidně poptávka po službách tlumočníků a překladatelů, kteří pracují s ukrajinštinou a ruštinou, zejména v oblasti komunitního tlumočení.

V nouzové situaci pomáhá s tlumočením a překlady takřka každý, kdo jen trochu může, velmi často bez nároku na odměnu. Práce dobrovolníků zasluhuje nesmírné uznání, bez jejich nasazení by se situace nedala zvládnout.

Tlumočení a překládání jsou však specializované činnosti, které mají své standardy – kvalitativní, ale v neposlední řadě také etické.

Pro nekvalifikované dobrovolníky či méně zkušené tlumočníky se proto v současnosti otevírá řada bezplatných kurzů a rychlokurzů v různé formě – pokud s dobrovolníky vaše instituce spolupracuje, prosíme, doporučte jim možnost takového vzdělávání, odkazujte na zdroje informací. Orientace v problematice výrazně pomůže dobrovolníkům samotným, klientům i zapojeným institucím.

Práce komunitních tlumočníků je zároveň psychicky velmi náročná a je třeba počítat s tím, že potřebují podporu a psychohygienu (viz renomované studie na téma emocionálních a psychologických dopadů tlumočení osobám s traumatickými zážitky). Informujte své spolupracovníky o dostupných možnostech, včetně krizové linky a školeních o psychohygieně pro tlumočníky.

Ochota v případě nouze vypomoci bez nároku na odměnu je pro většinu z nás samozřejmostí. Dobrovolnou práci ale nelze pokládat za standard. Lidé se mohou na nějaký čas vzdát části svých příjmů a mnozí to nyní dělají, není to však udržitelné dlouhodobě. Řadě kolegů již nyní hrozí vyhoření a totální vyčerpání. Jejich práce přitom bude velmi potřebná i v příštích měsících.

Rádi bychom proto vyzvali instituce, které využívají dobrovolníky pro překlad a tlumočení, aby ve svých rozpočtech v rámci možností pamatovaly na odměny za překladatelské a tlumočnické služby.

Zejména při řešení složitějších situací pak doporučujeme navázat spolupráci s profesionály – kvalita poskytnuté služby tlumočníka či překladatele může být doslova životně důležitá, a to nejen v oblasti zdravotnictví.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli příchozím uprchlíkům před válkou jakkoliv pomoci, a přejeme hodně sil i do dalších dnů a týdnů.

Jednota tlumočníků a překladatelů
Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT
Komora soudních tlumočníků ČR
Obec překladatelů
Překladatelé Severu
Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů

Informace o kurzech a doporučení pro dobrovolníky naleznete na webu JTP pod záložkou Ukrajina. Pro práci s překladateli a tlumočníky doporučujeme zadavatelům příručky Rady pro zadavatele překladu a Rady pro zadavatele tlumočení.