FILI a její mentoringové programy

Lenka Fárová, Karolína Horká

Finská agentura FILI (Finnish Literary Exchange), která se velmi aktivně stará o podporu překladu a vydávání finské, finskošvédské i sámské literatury v zahraničí, má mezi svými aktivitami celkem tři typy mentoringových programů.

Prvním je mentoring pro stážisty v centrále v Helsinkách. Tyto půlroční pracovní stáže, které FILI pořádá ve spolupráci s programem Suomea Suomessa (OPH), jsou určené studentům finštiny v závěrečné fázi magisterského studia nebo čerstvým absolventům těchto oborů na zahraničních univerzitách. Během stáže student pracuje přímo v kanceláři FILI, seznamuje se s její nabídkou, podílí se na organizační a administrativní činnosti, spravuje překladatelskou databázi atp. Nedílnou součástí stáže je také práce na ukázkovém překladu dle vlastního výběru ve spolupráci s mentorem, tj. zkušenějším překladatelem do jazyka, do něhož stážistka či stážista překládají.

Druhý mentoringový program je celoroční, začal pilotně fungovat v roce 2020, a letos tedy probíhá již potřetí. V pilotním roce se ho zúčastnilo pět párů aktor–mentor, v dalším roce se počet dvojic zvýšil na dvanáct, a letos dokonce na sedmnáct. Do programu se může vždy na podzim přihlásit každý začínající překladatel a FILI se následně aktorům, které na základě přihlášek a motivačních dopisů vybrala komise, snaží najít vhodného mentora. Součástí programu je úvodní seminář, který se koná většinou v únoru a na němž se jednotlivé dvojice seznámí a dohodnou na způsobu spolupráce. Během úvodního semináře probíhá i řada přednášek a workshopů o práci FILI, finských nakladatelství, literárních agentů apod., aktoři se seznámí také se základními postupy a záludnostmi překladatelské práce, mentoři se s nimi dělí o konkrétní zkušenosti a vzniká též prostor pro diskusi. Po zbytek roku pak aktoři pracují na rozsáhlém ukázkovém překladu z knihy libovolného současného autora i libovolného žánru, kterou si sami vyberou – podmínkou je, že ještě nebyla přeložena do jejich jazyka. Text průběžně konzultují s mentory a připravují také anotaci knihy, informace o autorce či autorovi, přičemž všechny výsledky své práce potom představí na závěrečném semináři koncem října, v předvečer zahájení Helsinského knižního veletrhu. Účastníci mentoringu dostávají pozvání i na tzv. Fellowship-seminář pro překladatele, na nějž každoročně přijíždí kolem šedesáti překladatelů z různých zemí, a získávají také vstupenky na celý program veletrhu.

Na třetí mentoringový program se lze hlásit průběžně a je určen začínajícím překladatelům, kteří už získali smlouvu na překlad knihy, ale nemají například k dispozici redaktora znalého jazyka originálu. FILI se tímto programem snaží motivovat a podporovat překladatele zejména do méně obvyklých jazyků.

Společně s Karolínou jsme se účastnily zapojily do celoročního mentoringového programu v pilotní fázi, tedy v roce 2020. Kromě češtiny byla v této skupině zastoupena ještě angličtina, čínština, němčina a slovenština. Úvodního semináře se zúčastnilo pět aktorek, pět mentorek a představitelky FILI Merja Aho a Johanna Pitkänen. Na programu dvoudenní akce bylo hlavně vzájemné seznámení a nastavení harmonogramu a formy spolupráce v jednotlivých párech.

Kromě toho ale došlo na neformální diskuse, prezentaci o práci FILI i finském nakladatelském prostředí, představení několika literárních agentur a také na přednášku o jazykových a překladatelských informačních zdrojích. Seminář se konal 27.–28. února 2020, tedy doslova několik dní před vypuknutím koronavirové krize a uzavřením hranic v Evropě. Následná opatření nám pochopitelně spolupráci zkomplikovala, protože jsme ji částečně musely přesunout do virtuálního prostoru. Přesto se nám povedlo se koncem jara a v létě i několikrát osobně sejít, většinou na zahrádkách kaváren. Probíraly jsme při tom nejrůznější překladové otázky, jež vyplynuly z práce na překladu zhruba čtyřicetistránkové ukázky z románu Iidy Rauma O sexu a matematice (Seksistä ja matematiikasta, 2015), který si Karolína pro projekt vybrala. Kromě věčných oříšků, jako je otázka překladu místních jmen, dialektů či udržení stylu, se jedním z diskutovaných témat tohoto ročníku mentoringu stalo i rozvržení času a dodržování harmonogramu prací, což je pro mnoho začínajících překladatelů velká výzva.

Pro účastníky programu FILI vytvořila na své platformě Kääntöpiiri uzavřenou diskusní skupinu, kde si všechny aktorky i mentorky mohly vyměňovat zkušenosti a informovat se vzájemně o pokrocích. Některé kolegyně se do diskuse bohužel příliš nezapojovaly, ovšem i tak se jednalo o zajímavou možnost, jak nahlédnout pod pokličku kolegům a zjistit, s jakými problémy se při překladu z finštiny musí vyrovnávat jiné jazyky. 

Závěrečný celodenní seminář se 20. října kvůli tehdejším koronavirovým opatřením konal bohužel pouze virtuálně, stejně jako následný Fellowship-seminář i Helsinský knižní veletrh 2020. Přes velmi náročný a turbulentní rok se všem pěti aktorkám pilotního programu podařilo ukázkové překlady v termínu dokončit, některé během roku zpracovaly dokonce větší objem textu, než původně plánovaly, a jedna získala i první smlouvu na překlad knihy pro mládež. 

Celkově můžeme tento program doporučit všem, kteří uvažují o kariéře literárního překladatele či překladatelky, protože poskytuje možnost získat podrobnou zpětnou vazbu ke svému překladu, a to nejen v rámci daného mentorského páru, ale také nabízí příležitost seznámit se s několika staršími i mladšími kolegy a navázat osobní kontakt s FILI a některými literárními agenturami. Je to skvělá příležitost vyzkoušet si tuto práci podrobněji než na krátkém překladatelském semináři, skoro doopravdy, a zjistit, zda se této krásné, ale časově náročné profesi chcete do budoucna věnovat.

Zdroje: 

FILI – Finnish Literature Exchange

Koulutus ja mentorointi – FILI