Dotazník pro překladatele / Questionnaire for literary translators

Chtěli bychom poděkovat všem kolegyním a kolegům za vyplnění dotazníku ohledně současné situace literárních překladatelů na českém trhu. Nasbírali jsme 330 odpovědí od kolegů s nejrůznějšími pracovními jazyky. Dotazník začínáme vyhodnocovat a pouštíme se do zpracování kompletní analýzy a zprávy. S výsledky vás samozřejmě seznámíme i zde na našich webových stránkách. První statistické vlaštovky naznačují, že se překladu literatury věnují spíše ženy než muži, což asi není moc překvapivé. Ale víte, kolik překladatelů má na kontě více než 40 přeložených titulů? A jak jsme na tom s rozložením podle délky praxe?

These are the first statistics from our questionnaire for literary translators. Our respondents were mostly women, not suprisingly. But do you know how many translators have translated more than 40 titles and how we stack up in terms of length of experience?

Projekt Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. / The project Capacity development of Czech literary translators´ organizations is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture.