Překladatelé Severu

  • Výstava: Pomoc ze severu

    Prostřednictvím organizace Post Bellum zveme na výstavu s podtitulem Československý disent a skandinávští dobrovolníci 1968–1989, která je věnována silné vlně švédské, norské a dánské pomoci československým disidentům po zveřejnění Charty 77. Vernisáž se koná v úterý 26. září od 17.30 hod. před budovu Rudolfina, zúčastní se jí řada hostů a pamětníků. Výstava potrvá do 22. října.


  • Manifestace za Status umělce

    V poslední době se konečně začíná více mluvit o statusu umělce/umělkyně, který musí ministerstvo kultury do konce roku 2024 implementovat v rámci Národního plánu obnovy. Víte, k čemu je tento status dobrý, co by nám mohl přinést a proč má smysl bojovat za to, aby měl takovou podobu, která skutečně zlepší pracovní podmínky kulturních profesionálů?…


  • Výsledky výzkumu provedeného k tzv. statusu umělce

    30. 4. 2023 Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu provedla v druhé polovině roku 2022 výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad k tzv. statusu umělce. Výzkum se snažil zmapovat, jak skutečně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky a překladatelé a překladatelky, a zaměřil se mj. na to, nakolik se (ne)uživí svou…Kdo jsme?

Spolek Překladatelé Severu je nezávislá, dobrovolná profesní organizace, která vznikla v roce 2018 a sdružuje překladatele severské literatury do češtiny.

Odpočinková četba
Odpočinková četba / © Helena Wahlman

Jejím cílem je zlepšení ohodnocení a pracovních podmínek překladatelů, šíření osvěty v oblasti autorských smluv a podpora vydávání kvalitních překladů mimo jiné výchovou nových překladatelů a redaktorů. Jejím posláním je rovněž umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.